Khát vọng âm nhạc

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

8.00, 16/6/2013 tại Nhà hát lớn Hà Nội

Nghệ sĩ Vành Khuyên và những người bạn

Dàn nhạc hợp xướng Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam

Chỉ huy: Graham Sutcliffe

Chỉ đạo nghệ thuật: TS.NSND Phạm Anh Phương