NHÀ HÁT NHẠC VŨ KỊCH VIỆT NAM

Đoàn nhạc kịch

Giới thiệu dàn hợp xướng 
Dàn hơp xướng của Nhà hát được thành lập năm 1961 với 120 diễn viên với những nghệ sĩ solo nổi tiếng của Viêt nam và Quốc tế…như Trung Kiên, Quang Hưng, Bích Liên…

Qua nhiều thế hệ nghệ sĩ tâm huyết với nghề, đòan nhạc kịch đã trưởng thành và phát triển ngày càng lớn mạnh với những chương trình phong phú hơn.
Nhiều kiệt tác đã được biểu diễn thành công như: vở Nhạc kịch LuCile, Viên  đạn thần, Thần Vệ nữ, Franceska Darimimi, Ophee et Eurydiel, Cuộc sống Pari, Trường học Tình yêu, LaBoheme, Giấc mơ và hiện thực, Người Hà Lan bay.
 nghệ sĩ solo nổi tiếng của Viêt nam và Quốc tế…như Trung Kiên, Quang Hưng, Bích Liên…
Qua nhiều thế hệ nghệ sĩ tâm huyết với nghề, đòan nhạc kịch đã trưởng thành và phát triển ngày càng lớn mạnh với những chương trình phong phú hơn.
Nhiều kiệt tác đã được biểu diễn thành công như: vở Nhạc kịch LuCile, Viên  đạn thần, Thần Vệ nữ, Franceska Darimimi, Ophee et Eurydiel, Cuộc sống Pari, Trường học Tình yêu, LaBoheme, Giấc mơ và hiện thực, Người Hà Lan bay.

DIN VIÊN ĐOÀN HÁT

Phan Mnh Đc             - Trưởng đoàn
Vũ Mnh Dũng               - Phó trưởng đoàn

Din viên hát

Mai Văn Dong
Nguyn Đình Hưng
Hoàng Th Hoa NSUT
Nguyn Th Bích Liên 
Hà Ngc Thi
Nguyn Kim Tiế
Lê Th Kim Cúc 
Hà Phm Thăng Long 
Lê Th Vành Khuyên 
Đào Nguyên Vũ 
Đu Th Huyn Trâm 
Đ Lê Quân 
Nguyn Th Song Thu
Đinh Khánh Cường 
Vũ Mnh Dũng 
 

Din viên hát

Đinh Th thu Hương
Nguyn Th Huyn Nga
Phm Thu Giang
Phm Th Hương 
Phm Thanh Hà
Trn Phương Hoa
Trn Đăng Dũng 
Nguyn Kiu Th
Nguyn Huy  Đc
Trn Quc Bình 
Vũ Th Nga
Nguyn Phi Hùng
Nguyn Th Phương Dung
Trnh Thanh Bình 
Lê Bình Lu
Lương Khánh Chi
Nguyn Anh Vũ