NHÀ HÁT NHẠC VŨ KỊCH VIỆT NAM

Đoàn giao hưởng

Thành lập ngày 6/8/1959 với 114 nghệ sĩ diễn viên Trải qua nhiều thế hệ nghệ sĩ tâm huyết với nghề, dàn nhạc ngày càng phát triển và trở nên chuyên nghiệp hơn với các chương trình phong phú hơn. Mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm tiêu biểu của những nhạc sĩ nổi tiếng của mọi thời kỳ từ cổ điển đến hiện đại như:Puccini,Mozart,Beethoven,Dvorak,Tchaikovsky,Elga,Saint-Saens,Stravinsky,Bernstein… Đã thực hiện nhiều chương trình lớn gồm nhạc giao hưởng, thính phòng, ballet và nhạc kịch, với các chỉ huy nổi tiếng trong nước và quốc tê.

DÀN NHC GIAO HƯỞNG NHÀ HÁT VŨ KCH VN

Trương Hu Văn            - Trưởng đoàn
Lê Tun Anh                    - Phó trưởng đoàn

1st Violin : 

1. Lê Tun Anh
2. Nguyn Phương Châm
3. Dương Thùy Châu
4. Đ Thu Hương
5. Trương Hng Vũ
6. Nguyn Văn Hưng
7. Hoàng Th Thu Lê
8. Phm Anh Thơ
9. Nguyn Hoàng Phương
10. Nguyn Vi Cm

2nd Violin: 

11. Phm Thanh Hà
12. Nguyn Thanh Hiếu
13. Trn Vũ Thu Anh
14. Ma Thúy Anh
15. Nguyn Thùy Oanh
16. Trn Lan Anh
17. Nguyn Mnh Hi
18. Lê Th Thanh Hi
19. Phm Phúc Thanh

Viola : 

20. Doãn Trung Anh
21. Nguyn Th Hương Giang
22. Nguyn Bích Liên
23. Trương M Hng
24. Trương Tun Tú
25. Vũ Đôn

Cello : 

26. Trn Thu Vân 
27. T Hu
28. Lê Quỳnh Giang 
29. Nguyn Diu Hương 
30. Phm Ngc Trâm 
31. Hoàng Th Nga 
32. H Phương Nhung 

Double Bass: 

33. T Vương Nam
34. Lý Quc Đt
35. Nghiêm Huy Vũ

1st Oboe: 

36. Nguyn Minh Ngc

2nd Oboe : 

37. Hoàng Xuân Cường

1st Flute : 

38. Nguyn Hoàng Anh

2nd Flute: 

39. Bùi Minh Hoa

1st Clarinet : 

40. Trương Hu Văn

2nd Clarinet: 

41. Nguyn Kiu Trung

1st bassoon : 

42. Trn Quang Vũ

2nd bassoon: 

43. Nguyn Văn Hưng

1st Horn : 
44. Trn Đi Nghĩa
45. Hoàng Đc Thái

2nd Horn: 

46. Phm Huy Thng
47. Nguyn Duy Long

 1st Trompet :

 48. Nguyn Minh Qúy

2nd Trompet: 

49. Hoàng Thnh

Timpani: 

50. Trn Xuân Hòa
51. Nguyn Thành Nhân
52. Nguyn Mnh Tun

Trombone:

53. Nguyn Trng Hin
54. Vương Anh

Tuba:

55. Nguyn Đình Quyến

Piano:

56. Đinh Thu Hương