NHÀ HÁT NHẠC VŨ KỊCH VIỆT NAM

Ban lãnh đạo

ALL STAFF     

I. LEADER STAFF

 

01

Phạm Anh Phương

Director

02

Phạm Hồng Hải

Deputy

03

Hà Mạnh Chung

Deputy

04

Ngô Thị Kiều Ngân

Deputy

 

II. ART DEPARTMENT

 

01

Nguyễn Trung Liêm

Painter

02

Nguyễn Công Hoan

Painter

03

Nguyễn Vũ Thương Huyền

Foreign Affairs

 

III. PERFORMANCE ORGANIZE DEPARTMENT

 

01 

Ngô Thanh Sơn

Head of department

02 

Nguyễn Chí Thanh

Deputy of department

03 

Cao Quý Hoà

Technical staff

04 

Nguyễn Đắc Xuân

Technical staff

05 

Dương Hồng Vân

Costume

06 

Nguyễn Ngọc Thuý

Costume

07 

Vũ Tuấn Anh

Technical staff

08 

Lê Huy Thắng

Technical staff

09 

Lê Mạnh Dũng

Technical staff

10 

Khuất Duy Cường

Technical staff

 

IV. GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

 

01

Phan Văn Dũng

Head

02

Lê Thị Hường

Deputy Head, Chief Accountant

03

Nguyễn Thị Thu Huyền 

Accountant

04

Nguyễn Kim Thoa

Treasurer

05

Nguyễn Bích Hạnh       

Personnel and Documents

06

Trần Phúc Đồng

Administration

07

Nguyễn Tuấn Phong

General staff

08

Lý Thị Ngọc Bích         

Archive

09

Ngô Thanh Tâm

Storekeepers

10

Phạm Như Ý

Photocopy, typed

11

Bùi Quang Giang

Driver

12

Phạm Thanh Đồng

Driver

13

Phan Thanh Cường

Driver

14

Nguyễn Thị Thu Hương

Service staff

15

Nguyễn Thị Thanh Hương

Service staff